ปฐมบทของ Photoshop

ในหัวข้อนี้ ผมขอแนะนำหน้าตาของโปรแกรม Photoshop ตลอดจนเมนู และ คำสั่งต่างๆ ที่ Photoshop มีไว้ให้ผู้ใช้ทำงาน รูปข้างล่างนี้แสดงหน้าตาของโปรแกรม Photoshop เมื่อเปิดใช้งาน

บนเมนูบาร์มีเมนูคำสั่งต่าง ๆ อีกมากมาย ผมได้ให้คำอธิบายในคำสั่งต่าง ๆ ในเมนูคำสั่งเท่าที่จำเป็น ต่อการใช้งานในเบื้องต้นนี้เท่านั้น ได้แก่


การใช้กล่องเครื่องมือ (Tools Box)

สมมติว่าเราคือศิลปิน กำลังทำงานอยู่กับการวาดและตกแต่งภาพ ศิลปินก็ย่อมต้องมี พู่กัน สี กรรไกร และอุปกรณ์ต่างๆ เจ้าอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในกล่องเครื่องมือหรือ Tools Box เราจะมารู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นกัน

คำอธิบาย


กลับไปสารบัญ